İnsan Var Değildir!

İnsan, var olan değildir; nasıl mı? Bütün şüphelerden yoksun “benliğin varoluş mefhumu” ne kadar gerçekçidir? Var olan var olandır gibi bir “totoloji” yapmaya gerek yoktur. Ancak var olan şey olarak a…

Poedat Dergisi ve Poedat Kolektifi Hakkında

Poedat Dergisi, disiplinlerarası ortaklığı kurma amacıyla felsefeden sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye, edebiyattan sinemaya, sanat tarihinden kültürel çalışmalara yayın yapan bir e-dergidir.

Dergi, bir gençlik topluluğu olan Poedat Kolektifi'ne bağlıdır.