1. Çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

2. Çalışmalar felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, edebiyat, sinema, sanat tarihi, kültürel çalışmalar gibi disiplinlerde entelektüel ağırlığa ve erişilebilir biçeme sahip olmalıdır.

3. Çalışmalar dergi@poedat.org adresine e-posta eki olarak Microsoft Word yazılımı, A4 kâğıdı boyutu, Arial karakteri, 11 punto, 1,5 satır aralığı ile Türkçe veya İngilizce gönderilmelidir.

4. Çalışmaların başlığı ile çalışma sahibinin adı, soyadı ve telefon numarası belirgin kılınmalıdır.

5. Çalışmaların dil kurallarıyla uyuşmayan bölümleri özgünlük kaygısı gözetilerek yapılmışsa belirtilmelidir.

6. Kaynakça sistemi olarak Modern Language Association (MLA) son sürümü kullanılmalıdır.

7. Yayın Kurulu değerlendirmeye alınan çalışmalarda değişiklikler yapabilir.

8. Çalışmaların en geç 4 hafta içinde değerlendirilmesi tamamlanır; 4 hafta içinde dergide yayımlanan çalışmalar kabul edilmiş sayılır.

9. Güvenli Bölge’ye aykırı çalışmalar yayımlanmaz.

10. Yayımlanan çalışmaların bütün sorumluluğu doğrudan ve sadece sahibine aittir.

Gönüllülük ilkesiyle çalışan ekibimize katılmak istiyorsanız, neden ve hangi amaçlarla başvurulduğunu belirten bir motivasyon yazısının yanı sıra eğitim, iş ve deneyim geçmişinin, yer alınan oluşumların, ilgi alanlarının ve kişilik belleğinin sergilendiği ayrıntılı bir öz geçmişi başvurunuza ekleyerek İletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.