Video

Bir Dispozitif Olarak Dil: Ben’in Olanaklılığı ve Olanaksızlığı

4-6 Aralık 2015’te Studio-X Istanbul’da gerçekleşen disiplinlerarası gençlik buluşması Poedat Konferansı 2015’te Aslı Ceren Noyan ve Sarper Sarıkaya bildirilerini sunuyorlar.

Poedat Dergisi ve Poedat Kolektifi Hakkında

Poedat Dergisi, disiplinlerarası ortaklığı kurma amacıyla felsefeden sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye, edebiyattan sinemaya, sanat tarihinden kültürel çalışmalara yayın yapan bir e-dergidir.

Dergi, bir gençlik topluluğu olan Poedat Kolektifi'ne bağlıdır.